Tworzenie prezentacji

Prezentacje multimedialne to graficzne przedstawienie meritum informacji, projektu lub innego przedsięwzięcia jednocześnie szerszemu gronu odbiorców.

W obecnych czasach prezentacje stały się jednym z głównych źródeł prezentowania materiałów dydaktycznych, aby współcześni uczniowie wynieśli z zajęć jak najwięcej wiedzy. W dobie dynamicznych obrazów, dźwięków i animacji samo mówienie przestało już wystarczać. To właśnie prezentacje multimedialne stały się atrakcyjnym sposobem na zainteresowanie tematem lekcji lub pozyskaniem Klienta w firmie na zakup usługi czy produktu.

Prezentacje multimedialne tworzymy z użyciem oprogramowania Microsoft Power Point z materiałów dostarczonych przez Klienta. Na specjalne życzenie możemy wykonać prezentację w języku angielskim.